SR-2070HD_HYPER

HD گیرنده، HD کامل، PVR، 6000 کانال USB، HDMI

DVB-S / S2، کاملا MPEG-4، H.264 / AVC

صفحه اصلی نمایش سطح 4.1 شکایت

به طور کامل MPEG-2، MPEG-1 لایه I، II، III، شکایت

SCPC & MCPC دریافتنی از C / KU باند

از DiSEqC 1.0 / 1.1 / Unicable / 1.2 / 1.3 (USALS) پشتیبانی

اتوماتیک و دستی گزینه اسکن کانال

حالت صفحه نمایش چند: 1080p با / 1080i پشتیبانی / کیفیت 720p / 570p / 576i

فرمت صفحه نمایش: 4: 3/16: 9 خودکار

HDMI 1.3 پشتیبانی

زبان چند منوی اسکری پشتیبانی

تله تکست و زیرنویس از طریق OSD

چند زبان DVB زیرنویس و تله تکست های پشتیبانی

PVR (خارجی USB)

چند رسانه ای پخش فایل های (توسط USB)

EPG به مدت 7 روز پشتیبانی

ارتقاء نرم افزار به روز رسانی و کانال

پایگاه داده از طریق USB 2.0 پورت